ΒΙΝΤΕΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Δείτε video για τα άτομα, τα ηλεκτρόνια και τα ιόντα:

ηλεκτρόνια

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΟΝΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ:

Τρόποι διαχωρισμού μίγματος στα συστατικά του:
ΔΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΧΥΣΗ-ΑΠΟΣΤΑΞΗ:

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Δείτε video για τον ξηρό πάγο (στερεό διοξείδιο του άνθρακα)

ΞΗΡΟΣ ΠΑΓΟΣ:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License