ΘΕΩΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Κβαντική Θεωρία VS Κλασσική Φυσική ή Bohr VS Einstein
Ας αρχίσουμε με λίγα ιστορικά γεγονότα…
Η «Κβαντική Μηχανική» εμφανίζεται για πρώτη φορά με το όνομα αυτό το 1924 στη μελέτη του Born «Περί της Κβαντομηχανικής»
Λίγο μετά αρχίζει και η διαμάχη για την ερμηνεία της που πήρε μεγάλη διάσταση στο 5ο συνέδριο του Solvay (Βρυξέλλες, Οκτώβρης 1927) στο οποίο συμμετείχαν 29 διακεκριμένοι επιστήμονες.
Τα στρατόπεδα ήταν δύο:
1. Ερμηνεία της Σχολής της Κοπεγχάγης (θετικισμός) με εκπροσώπους της τον Bohr, Heisenberg. κ.ά. σύμφωνα με την οποία δεν μπορούμε να περιγράψουμε τα όντα όπως είναι στην «πραγματικότητα», αλλά όπως αυτά μας εμφανίζονται μέσα από την παρατήρησή μας με τα διάφορα όργανα που χρησιμοποιούμε γι’αυτό. Η ερμηνεία αυτή αμφισβητεί την έννοια της αιτιότητας και την ισχύ της τοπικότητας στο μικρόκοσμο.
2. Ρεαλιστική ερμηνεία με εκπροσώπους της τον Einstein, Planck, Shroedinger, κ.ά. κατά την οποία υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα ανεξάρτητη από αυτόν που κάνει τη μέτρηση, ισχύει η αιτιοκρατία (ανάλογα με την αιτία διαμορφώνεται και το αποτέλεσμα) και η αρχή της τοπικότητας δηλαδή λόγω της πεπερασμένης ταχύτητας μετάδοσης της πληροφορίας (με ανώτατο όριο c), τα σώματα δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν ακαριαία.
Τα μέχρι τώρα πειράματα έχουν δείξει να δικαιώνονται οι προβλέψεις της Κβαντικής Θεωρίας, παράλληλα όμως έχουν αναπτυχθεί κι άλλες εναλλακτικές θεωρίες που προσπαθούν να λύσουν και κάποια φιλοσοφικά ζητήματα όπως αυτό της ύπαρξης ή μη «αυτόνομης πραγματικότητας», ανεξάρτητης δηλαδή από την ύπαρξη κάποιας συνείδησης που προφανώς δεν μπορεί να την συλλάβει.

Ας συνεχίσουμε τώρα με κάποια ιστορικά στιγμιότυπα από το συνέδριο του Solvay και ας «τηλεμεταφερθούμε» για λίγο στην εποχή που έζησαν οι μεγάλες προσωπικότητες που συμμετείχαν σ’αυτό…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License