Χημεία β' Γυμνασίου
TO ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ (Για να κάνετε το τεστ πατήστε αριστερό κλικ στην Αυτοαξιολόγηση και μετά στο όνομα της άσκησης) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ (με βαθμολόγηση)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για τα άτομα και τα χημικά στοιχεία!Atoms and elements - Activity
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ images?q=tbn:ANd9GcT2MzKVEozPs_37T4HlgtNj57M0nSM2_T_BOMOSGFuLpmjBVVWguLbJEgΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ MOHS

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ:

Τρόποι διαχωρισμού μίγματος στα συστατικά του:
ΔΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΧΥΣΗ-ΑΠΟΣΤΑΞΗ:

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Δείτε video για τον ξηρό πάγο (στερεό διοξείδιο του άνθρακα)

ΞΗΡΟΣ ΠΑΓΟΣ:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License