ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τα τραγούδια του Π.Π.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ COLORADO

ΚΛΙΜΑΚΑ PH:

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ:

VIDEO:

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΟ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΟ ΣΤΗΝ ΟΞΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:

Ανίχνευση υδρογόνου:

Παραγωγή και ανίχνευση CO2:

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License