ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ seilias ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ(όλες οι προσομοιώσεις Φυσικής)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ(QUIZ)
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΙ(QUIZ)
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ(QUIZ)
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ(QUIZ)
ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΡΙΒΗ ΝΟΜΟΣ HOOKE(ΠΕΙΡΑΜΑ)
ΠΙΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ BENTOYZA
ΠΕΙΡΑΜΑ TORRICELLI ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΩΣΗ ΠΛΕΥΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ(QUIZ)
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΠΕΙΡΑΜΑ)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΥΓΡΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΦΑΣΕΩΝ
images?q=tbn:ANd9GcTGOJjvWYLuINV5inMtL2yUaW_JkFH6is6Fec16RpUwDT5Cmqt95r9zhA ΦΥΣΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ COLORADO

…ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ…

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ Με τη βοήθεια του παρακάτω σχήματος,προσπαθήστε να εξηγήσετε την αρχή του Αρχιμήδη. Σκεφθείτε ότι η σφαίρα του νερού στο αριστερό σχήμα ισορροπεί. Μετά, παρατηρήστε τις δυνάμεις που δέχεται από το νερό η σφαίρα από νερό και το σώμα ίσου όγκου.
images?q=tbn:ANd9GcTcMt45axFi-dw6iXiTeRZFJG0zaX5znAFrtyXMaOUSBHFLt6ojXw

VIDEO

default.jpg default.jpg EUREKA VIDEO (ΦΥΣΙΚΗ ΣΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ!) default.jpg default.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License