ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ VIDEO ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για μετρήσεις μήκους μικρών αντικειμένων με ακρίβεια, χρειαζόμαστε το διαστημόμετρο. Δείτε στις προσομοιώσεις που ακολουθούν πώς λειτουργεί:

1η προσομοίωση: ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ (βερνιέρος)
2η προσομοίωση: ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ (βερνιέρος)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ(ΠΕΙΡΑΜΑ)

μάζα (μεταγλωττισμένο)

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

η θερμότητα ως μορφή ενέργειας

διάδοση θερμότητας με μεταφορά

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΦΑΣΕΩΝ

εξάτμιση-συμπύκνωση

διαστολή-συστολή(expansion-contraction)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΦΑΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Δείτε πώς το νερό από υγρό γίνεται πάγος:

Δείτε μια προσομοίωση για να καταλάβετε πώς λειτουργεί ένας ηλεκτρικός κινητήρας:ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Πώς κατασκευάζουμε έναν ηλεκτρικό κινητήρα; Η απάντηση στο video που ακολουθεί:

ΜΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ COLORADO: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ VIDEO

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License