ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Κι άλλο ένα ενδιαφέρον πείραμα: Πώς πέφτει ένα τεντωμένο ελατήριο;;

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License