ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ BOHR
Bohr.gif
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ από το Πανεπιστήμιο του Colorado Chemical Education at The University of Arizona
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ VIDEO! ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΕ PPT

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΦΕ ΧΑΝΙΩΝ

Τα χημικά στοιχεία και η χρήση τους στην καθημερινή μας ζωή:

PerPinak.gif

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License