Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Ένα εξαιρετικό βίντεο του Ιδρύματος Ευγενίδου για τη ζωή και το έργο του Γαλιλαίου!!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License