ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ COLORADO

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:

ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ:

ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM:

ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ:

ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ:

ΟΠΤΙΚΗ

ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ:

ΦΑΚΟΙ:

ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΡΑΣΗ:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License