ΦΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
bth_2sgn052welcomewagon.gif

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟ **Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ** http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/gr-index.htm

Για μετρήσεις μήκους μικρών αντικειμένων με ακρίβεια, χρειαζόμαστε το διαστημόμετρο. Δείτε στις προσομοιώσεις που ακολουθούν πώς λειτουργεί:

1η προσομοίωση: ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ (βερνιέρος)

2η προσομοίωση: ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ (βερνιέρος)

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

η θερμότητα ως μορφή ενέργειας

διάδοση θερμότητας με μεταφορά

εξάτμιση-συμπύκνωση

διαστολή-συστολή(expansion-contraction)

Δείτε πώς το νερό από υγρό γίνεται πάγος:

Δείτε μια προσομοίωση για να καταλάβετε πώς λειτουργεί ένας ηλεκτρικός κινητήρας:ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ COLORADO: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License