ΦΥΣΙΚΗ A' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ-ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2

ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ-ΘΕΩΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1ο ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

2ο ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΘΜΚΕ:

Ηλεκτρισμός-ΤΕΣΤ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΙΚΕΣ SOS ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ...

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

2ος ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΤΡΙΒΗ:

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ:

VIDEO:
Ο αστροναύτης David Scott της αποστολής Apollo 15 το 1971 στο Φεγγάρι,όταν έριξε ένα σφυρί και ένα φτερό:
“Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo, long time ago, who made a rather significant discovery, about falling objects in gravity fields. And we thought that, what would be a better place to confirm his findings than on the Moon! And so we thought we try it here for you. And the feather had to be, appropriately, a falcon feather, for our falcon, and I’ll drop the two of them here, and — hopefully — they hit the ground at the same time. [Drops objects.] How about that? …that proves that Mr. Galileo was correct in his findings.”
«Λοιπόν, στο αριστερό μου χέρι έχω ένα φτερό. Στο δεξί μου ένα σφυρί. Νομίζω πως μια απ’ τις αιτίες που φτάσαμε εδώ σήμερα είναι χάρη σ’ έναν κύριο που λεγόταν Γαλιλαίος, πολύν καιρό πριν, που έκανε μια σημαντική ανακάλυψη για αντικείμενα που πέφτουν σε βαρυτικά πεδία. Και σκεφτήκαμε οτι ποιο θα ήταν πιο κατάλληλο μέρος να επιβεβαιώσουμε τα ευρήματά του από το Φεγγάρι! Οπότε σκεφτήκαμε να το δοκιμάσουμε εδώ για σας. Και το φτερό έπρεπε να είναι, όπως αρμόζει, φτερό γερακιού, για το [Αμερικανικό] γεράκι-μας, και θα ρίξω τα δυο-τους εδώ, και — ελπίζω — θα χτυπήσουν το έδαφος την ίδια στιγμή. [Ρίχνει τα αντικείμενα.] Λοιπόν, τί λέτε; … αυτό δείχνει οτι ο κ. Γαλιλαίος είχε δίκιο σχετικά με τα ευρήματά του.»
Όπως διαπίστωσε τόσο ο ίδιος ο Scott, όσο και εκατομμύρια τηλεθεατές, χάρη στην έλλειψη αέρα τα δύο αντικείμενα χτύπησαν στο έδαφος της Σελήνης ταυτόχρονα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License