ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ BINTEO ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ;
Συνηθίζαμε να θεωρούμε το Σύμπαν κενό. Σύμφωνα όμως με τη Γενική θεωρία της Σχετικότητας το Σύμπαν όχι μόνο δεν είναι κενό αλλά είναι ένα φυσικό, δυναμικό σύστημα, όπως έχουν δείξει πολλά πειράματα.
Μπορεί να διαστέλλεται και να κάμπτεται λόγω της ύλης και ενέργειας που περιέχει, με αποτέλεσμα να καμπυλώνονται τα μονοπάτια μέσα στα οποία κινούνται τα αντικείμενα.
Σε «επίπεδες» περιοχές του χωροχρόνου (δηλαδή με καμπυλότητα μηδέν) τα αντικείμενα που ταξιδεύουν κατά μήκος παράλληλων ευθειών, συνεχίζουν να ταξιδεύουν παράλληλα.
Όταν ο Σύμπαν έχει θετική καμπυλότητα, οι παράλληλες συγκλίνουν ενώ όταν έχει αρνητική καμπυλότητα οι παράλληλες αποκλίνουν.
Πώς κατέληξαν οι κοσμολόγοι ότι το Σύμπαν μας είναι επίπεδο;
1. Μελέτησαν τη χωρική σχέση ανάμεσα σε τρία διαφορετικά σημεία του Σύμπαντος τα οποία απεικονίζονται σε μια εικόνα του πρώιμου Σύμπαντος και βρήκαν ότι το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου που σχηματίζεται από αυτά είναι 180°, δηλαδή ισχύει η Ευκλείδεια Γεωμετρία, που μας δείχνει πως το Σύμπαν μας είναι επίπεδο.
2. Αφού η καμπυλότητα του Σύμπαντος προκαλείται από την πυκνότητα ενέργειας και ύλης, μέτρησαν την πυκνότητα στο Σύμπαν και τη βρήκαν ίση με 5 άτομα υδρογόνου ανά κυβικό μέτρο ή 10-26kg/m3 (κατά μέσο όρο). Αυτή η μέτρηση αντιστοιχεί και πάλι σε ένα επίπεδο Σύμπαν.
Έτσι καταλήγουμε στο τελικό συμπέρασμα ότι το Σύμπαν μας είναι «επίπεδο» δηλαδή ανάμεσα σε 3 σημεία του ισχύει το γενικευμένο Πυθαγόρειο Θεώρημα επομένως η Ευκλείδεια γεωμετρία!!

“ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ”
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί οι αστροναύτες στο διαστημικό σταθμό αιωρούνται;
Μήπως εκεί δεν υπάρχει βαρύτητα;
Η απάντηση είναι όχι…
Για να φτάσουμε σε περιοχές με πρακτικά μηδενική βαρύτητα πρέπει να απομακρυνθούμε πολύ μακριά, πέρα από το ηλιακό μας σύστημα…
Τότε γιατί οι αστροναύτες βιώνουν φαινομενική έλλειψη βαρύτητας;
Αρκεί να μελετήσουμε την κυκλική (κατά προσέγγιση) κίνηση του διαστημικού σταθμού:
Η μόνη δύναμη που δρα σε αυτόν είναι το βάρος του Β=mg…άρα η κεντρομόλος Fκ=mα που τον κρατάει στην κυκλική κίνηση είναι ίση με το βάρος του άρα Fκ=mg.
Επομένως α=g.
Το διαστημικό όχημα λοιπόν και οτιδήποτε βρίσκεται μέσα του κινείται με την επιτάχυνση της βαρύτητας g.
Οι αστροναύτες κινούνται με επιτάχυνση g και βρίσκονται σε ένα όχημα που κινείται κι αυτό με επιτάχυνση g.
Ας θεωρήσουμε τώρα έναν αστροναύτη σε ένα δάπεδο του διαστημικού σταθμού.
Αν F είναι η δύναμη που ασκεί το δάπεδο στον αστροναύτη θα ισχύει από τον Β’ νόμο του Νεύτωνα:
ΣF= m(αστροναυτη)∙ α →
Β(αστροναυτη) - F=m(αστροναυτη)∙ α όμως α=g επομένως
m(αστροναυτη)∙ g - F= m(αστροναυτη)∙ g → F=0
Δηλαδή το δάπεδο δεν ασκεί καμία δύναμη στον αστροναύτη !! Έτσι μπορεί να αιωρείται σαν να μην υπάρχει βαρύτητα….

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License