ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η κατανόηση του σύμπαντος και κατ' επέκταση του εαυτού μας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς σκοπούς στην ανθρώπινη ιστορία.
Στην εποχή μας είναι ίσως επιτακτική η ανάγκη της επικοινωνίας διαφόρων επιστημονικών πεδίων (και όχι η απομόνωσή τους), με σκοπό την κατάκτηση της γνώσης και την εφαρμογή της με τέτοιο τρόπο, ώστε να σέβεται τον άνθρωπο!
Μια πρώτη προσέγγιση στο θέμα αυτό είναι οι παρουσιάσεις που ακολουθούν:

ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

πηγή: http://www.slideshare.net/hiotelisioannis/3-44048064

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Από το Διεπιστημονικό Συνέδριο "Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις της Διεπιστημονικότητας" του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Νανοτεχνολογία και Βιοτεχνολογία:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License