ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η κατανόηση του σύμπαντος και κατ' επέκταση του εαυτού μας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς σκοπούς στην ανθρώπινη ιστορία.
Στην εποχή μας είναι ίσως επιτακτική η ανάγκη της επικοινωνίας διαφόρων επιστημονικών πεδίων (και όχι η απομόνωσή τους), με σκοπό την κατάκτηση της γνώσης και την εφαρμογή της με τέτοιο τρόπο, ώστε να σέβεται τον άνθρωπο!
Μια πρώτη προσέγγιση στο θέμα αυτό είναι η παρουσίαση που ακολουθεί:

πηγή: http://www.slideshare.net/hiotelisioannis/3-44048064

Από το Διεπιστημονικό Συνέδριο "Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις της Διεπιστημονικότητας" του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Νανοτεχνολογία και Βιοτεχνολογία:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License