ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ;
Συνηθίζαμε να θεωρούμε το Σύμπαν κενό. Σύμφωνα όμως με τη Γενική θεωρία της Σχετικότητας το Σύμπαν όχι μόνο δεν είναι κενό αλλά είναι ένα φυσικό, δυναμικό σύστημα, όπως έχουν δείξει πολλά πειράματα.
Μπορεί να διαστέλλεται και να κάμπτεται λόγω της ύλης και ενέργειας που περιέχει, με αποτέλεσμα να καμπυλώνονται τα μονοπάτια μέσα στα οποία κινούνται τα αντικείμενα.
Σε «επίπεδες» περιοχές του χωροχρόνου (δηλαδή με καμπυλότητα μηδέν) τα αντικείμενα που ταξιδεύουν κατά μήκος παράλληλων ευθειών, συνεχίζουν να ταξιδεύουν παράλληλα.
Όταν το Σύμπαν έχει θετική καμπυλότητα, οι παράλληλες συγκλίνουν ενώ όταν έχει αρνητική καμπυλότητα οι παράλληλες αποκλίνουν.

Πώς κατέληξαν οι κοσμολόγοι ότι το Σύμπαν μας είναι επίπεδο;
1. Μελέτησαν τη χωρική σχέση ανάμεσα σε τρία διαφορετικά σημεία του Σύμπαντος τα οποία απεικονίζονται σε μια εικόνα του πρώιμου Σύμπαντος και βρήκαν ότι το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου που σχηματίζεται από αυτά είναι 180°, δηλαδή ισχύει η Ευκλείδεια Γεωμετρία, που μας δείχνει πως το Σύμπαν μας είναι επίπεδο.
2. Αφού η καμπυλότητα του Σύμπαντος προκαλείται από την πυκνότητα ενέργειας και ύλης, μέτρησαν την πυκνότητα στο Σύμπαν και τη βρήκαν ίση με το 5πλάσιο της μάζας του ατόμου του υδρογόνου ανά κυβικό μέτρο ή 10-26kg/m3 (κατά μέσο όρο). Αυτή η μέτρηση αντιστοιχεί και πάλι σε ένα επίπεδο Σύμπαν.
Έτσι καταλήγουμε στο τελικό συμπέρασμα ότι το Σύμπαν μας είναι «επίπεδο» που σημαίνει ότι ανάμεσα σε 3 σημεία του ισχύει το Γενικευμένο Πυθαγόρειο Θεώρημα επομένως η Ευκλείδεια Γεωμετρία!!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License